top of page
Anim prew
Animacje prewencyjne

3DV Risk Sp. z o.o.  przygotowuje realistyczne animacje 3D prezentujące zdarzenia szkodowe

od pierwotnej przyczyny do finalnego skutku.  Celem animacji jest pokazanie przyczyn zdarzeń

szkodowych w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Każde zdarzenie pokazane

zostanie w dwóch wariantach: bez zastosowania środków prewencyjnych

oraz z zastosowaniem środków prewencyjnych.

ksztalt-www-pzu2.png
ksztalt-www-pzu.png
logo_corona.png

Awaria transformatora

blokowego w zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych

- obecność systemu Transformer Protector

 

 

Awaria transformatora

blokowego w zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych - bez środków prewencyjnych

 

 

 

Wyciek amoniaku w wyniku uszkodzenia zaworu - bez środków prewencyjnych

 

Awaria transformatora

blokowego w zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych - obecność środków prewencyjnych

 

Wyciek amoniaku w wyniku uszkodzenia zaworu - obecność środków prewencyjnych

bottom of page