Pierwszy w Polsce

portal prewencyjny

Animacje dla bezpieczeństwa.
Wizualizujemy genezę zdarzenia szkodowego, wyjaśniamy jak do niego
doszło i uczymy jak uniknąć podobnego zdarzenia w przyszłości. 
zobacz nasz trailer
O nas

3DV Risk Sp. z o.o.  przygotowuje realistyczne animacje 3D prezentujące

zdarzenia szkodowe od pierwotnej przyczyny do finalnego skutku.

Celem animacji jest pokazanie przyczyn zdarzeń szkodowych w celu

uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Każde zdarzenie pokazane

zostanie w dwóch wariantach: bez zastosowania środków prewencyjnych

oraz z zastosowaniem środków prewencyjnych.

Animacja jest elementem szkoleniowym dla pracowników zakładu. Po obejrzeniu animacji pracownik przechodzi test

z wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa związanych

z prezentowanym zdarzeniem.

Edukacja

Animacje mają zwrócić uwagę na błędy, jakie można

popełnić podczas użytkowania mediów  w procesie produkcyjnym. Celem jest uniknięcie podobnych błędów

w przyszłości.

Prewencja

Scenariusze prezentujące zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa mają na celu
promocję tego rodzaju rozwiązań wśród przedsiębiorców oraz pokazanie, jak ważna jest
prewencja ubezpieczeniowa.

Marketing

Animacja prezentuje fakty związane z danym zdarzeniem
szkodowym. Przedstawia dane dotyczące wykorzystywanych mediów  oraz informacje na temat zagrożeń wynikających

z ich zastosowania.

Analiza
 

Zespół

Maciej Wieczorek - wiceprezes

Absolwent inżynierskich studiów informatycznych o specjalizacji - komputerowe

wspomaganie grafiki na WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Od 2006 roku związany z produkcją efektów specjalnych do telewizji, postprodukcją materiału filmowego, animacją 3d, animacją 2d oraz

szeroko rozumianym motion-designem. W 3DV Risk zajmuje się koordynacją

wizualną projektu na każdym jego etapie.

 
 

Kontakt

Tel: +48 662093802

Żyrardowska 72/23

82-300 Elbląg

  • Facebook
composite3.png
LOGO-www.png