top of page

Pierwszy w Polsce

portal prewencyjny

ksztalt-www-pzu2.png
Animacje dla bezpieczeństwa.
Wizualizujemy genezę zdarzenia szkodowego, wyjaśniamy jak do niego
doszło i uczymy jak uniknąć podobnego zdarzenia w przyszłości. 
ksztalt-www-pzu.png
zobacz nasz trailer
O nas

3DV Risk Sp. z o.o.  przygotowuje realistyczne animacje 3D prezentujące

zdarzenia szkodowe od pierwotnej przyczyny do finalnego skutku.

Celem animacji jest pokazanie przyczyn zdarzeń szkodowych w celu

uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Każde zdarzenie pokazane

zostanie w dwóch wariantach: bez zastosowania środków prewencyjnych

oraz z zastosowaniem środków prewencyjnych.

4-www.png

Animacja jest elementem szkoleniowym dla pracowników zakładu. Po obejrzeniu animacji pracownik przechodzi test

z wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa związanych

z prezentowanym zdarzeniem.

Edukacja

Animacje mają zwrócić uwagę na błędy, jakie można

popełnić podczas użytkowania mediów  w procesie produkcyjnym. Celem jest uniknięcie podobnych błędów

w przyszłości.

Prewencja

Scenariusze prezentujące zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa mają na celu
promocję tego rodzaju rozwiązań wśród przedsiębiorców oraz pokazanie, jak ważna jest
prewencja ubezpieczeniowa.

Marketing

Animacja prezentuje fakty związane z danym zdarzeniem
szkodowym. Przedstawia dane dotyczące wykorzystywanych mediów  oraz informacje na temat zagrożeń wynikających

z ich zastosowania.

Analiza
O nas

Zespół

Maciej Wieczorek - wiceprezes

Absolwent inżynierskich studiów informatycznych o specjalizacji - komputerowe

wspomaganie grafiki na WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Od 2006 roku związany z produkcją efektów specjalnych do telewizji, postprodukcją materiału filmowego, animacją 3d, animacją 2d oraz

szeroko rozumianym motion-designem. W 3DV Risk zajmuje się koordynacją

wizualną projektu na każdym jego etapie.

Zespół
Request demo

Kontakt

Dziękujemy!

3DV RISK sp. z o. o.

tel: +48 662 093 802

biuro@3dvrisk.pl

ul. Łubinowa 59

87-100 Toruń

REGON: 384083681   

NIP: 5783138176 

KRS: 0000798479

BNP Paribas 89 1600 1462 1886 5531 1000 0001

  • Facebook
composite3.png
bottom of page